Tekstu grafiskā apstrāde

Medlex Baltics veic tekstu grafisko apstrādi atbilstoši oriģināliem, nodrošinot tabulu, attēlu, grafiku un cita oriģinālā teksta grafisko izvietojumu mērķa valodā. Piedāvājam arī bukletu un brošūru datorsalikumu (maketēšanu) un pirmsdrukas apstrādi, rūpējoties par to, lai mērķa valodā tulkotie bukleti un brošūras un/vai citi materiāli pilnībā atbilstu oriģināliem avota valodā, nezaudējot oriģināla krāsu salikumu un dizainu.