Reklāma

Reklāmas tekstu tulkojumiem piemērojami pilnīgi citi standarti, patiesībā tie nepazīst standartus, jo šajā nozarē valda radošuma princips, kas valodai liek adaptēties atbilstoši attiecīgās valsts mentalitātei, ieradumiem, tradīcijām un valdošajām tendencēm.

Mūsu reklāmas tekstu adaptētāji, redaktori un tulkotāji ik dienas saskaras ar visdažādākajiem reklāmas nozares tekstiem un tos adaptē – „iedzīvina” vietējā kultūrvidē.