Medicīna un farmācija

Medlex Baltics ir ISO 9001:2015 un ISO 17100:2015 sertificēts, visām medicīnas un farmācijas nozares vadlīnijām atbilstošs pakalpojumu sniedzējs. Mēs izprotam šo stingri regulēto nozaru prasības un attiecīgi nodrošinām saviem medicīnas un farmācijas nozares klientiem kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu, nepārtraukti sekojot līdzi visiem nozares jaunumiem, prasībām, vadlīnijām un attīstības tendencēm. Farmācija un biotehnoloģija ir nozares, kas strauji attīstās un kur rodas arvien jaunas un jaunas inovācijas, kas vienkāršam cilvēkam neiedziļinoties ir grūti izprotamas pat apraksta līmenī, bet tulkotājam, veicot zinātnisko rakstu tulkošanu, ir nepieciešamas iemaņas, kas balansē uz zinātnes un valodniecības robežas. Lai veiktu viena zinātniskā raksta tulkojumu, ir nepieciešams piesaistīt veselu speciālistu kopumu – šajā darbā tiek iesaistīti zinātnieki, valodnieki, terminologi, redaktori u. c. Tas ir iespējams, tikai pateicoties mūsu darbinieku vairāk nekā 20 gadu pieredzei attiecīgās nozares tulkojumu jomā. Medlex Baltics visi medicīnas un farmācijas nozaru dokumentācijas tulkotāji un redaktori ir ar augstāko izglītību medicīnas, farmācijas, ķīmijas vai bioloģijas jomā un ar vismaz piecu gadu pieredzi medicīnas tekstu tulkošanā un rediģēšanā. Tāpat mēs cieši sadarbojamies ar klientiem, lai nodrošinātu tulkoto materiālu atbilstību farmācijas tirgu regulējošo institūciju, praktizējošo ārstu un pacientu vajadzībām.

Medlex Baltics ir palīdzējis saviem klientiem īstenot steidzamus projektus gan klīnisko pētījumu jomā, gan citos ar medicīnu saistītos projektos, iekļaujoties pat ļoti īsos termiņos ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

Zāļu klīniskie pētījumi Latvijā norisinās jau kopš 1991. gada. Katru gadu pieaug Latvijā veikto klīnisko pētījumu skaits. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem 2011. gadā Latvijā tika veikti apmēram 240 zāļu klīniskie pētījumi. Lielai daļai šo klīnisko pētījumu nepieciešami tulkojumi gan latviešu, gan krievu valodā, un Latvijā nav daudz tādu speciālistu, kuri būtu spējīgi profesionāli, izmantojot visu attiecīgo uzkrāto terminoloģiju, šāda satura dokumentāciju pārtulkot atbilstoši noteiktām vadlīnijām. Tāpat arī  Igaunijā, (Igaunijas Zāļu valsts aģentūras-Ravimiamet dati)  šis skaitlis ir tuvu divi simti, bet Lietuvā aptuveni 100.  Šī ir pastāvīgi augoša industrija, kurā Baltijas valstis sāk ieņemt savu daļu, kas salīdzinoši ir neliela, bet ar ievērojamu attīstības potenciālu.

Mūsu komandā ir labākie no labākajiem speciālistiem, kuri regulāri seko līdzi gan nozares attīstības tendencēm, gan valodas attīstībai un akceptētajiem terminiem šajā jomā gan Baltijas valstīs, gan Eiropā kopumā, un spēj nodrošināt klīnisko pētījumu dokumentācijas tulkojumus  salīdzinoši īsā laika posmā un atbilstoši nozarē pieņemtiem standartiem un vadlīnijām.