Finanses

Finanšu pasaule ir gan sarežģīta, gan interesanta vienlaikus, jo tā skaitļu veidā parāda mums lietu un apstākļu būtību, faktiski ļauj noskenēt uzņēmumu, iestāžu un personu materiālo stāvokli, un ne katrs spēj pārtulkot bilances un gada pārskatus.Tāpat kā grāmatvedis no galvas zina katru bilances posteni, tāpat arī profesionāls finanšu tulkotājs pārzina nozares specifisko terminoloģiju, kas apgūta, gadiem ilgi tulkojot bilances, gada pārskatus (konsolidētos pārskatus), starpperiodu pārskatus u. c. specifiskas finanšu terminoloģijas pārbagātu dokumentāciju. Daļa mūsu tulku vai nu paši savulaik ir strādājuši auditorsabiedrībās vai arī ilggadēji ir veikuši šādu finanšu tekstu tulkojumus, kas ļauj tulkot tāpat, kā izcilam klavieru meistaram spēlēt klavieres – brīvi, nepiespiesti un radot kvalitatīvu dokumentu tulkojumu.

Mūsu finanšu dokumentu tulkojumu pasūtītāji lielākoties ir auditorsabiedrības, advokātu biroji un valsts iestādes, ar kuriem sadarbojamies daudzus gadus un varam sevi uzskatīt par stratēģisko partneri.