Tulkošanas risinājumi

Medicīna un farmācija

Medlex Baltics ir ISO 9001:2008 un ISO 17100:2015 sertificēts, visām medicīnas un farmācijas nozares vadlīnijām atbilstošs tulkošanas pakalpojumu sniedzējs. Mēs izprotam šo stingri regulēto nozaru prasības un attiecīgi nodrošinām saviem medicīnas un farmācijas nozares klientiem kvalitatīvu tulkošanas pakalpojumu, nepārtraukti sekojot līdzi visiem nozares jaunumiem, prasībām, vadlīnijām un attīstības tendencēm.Farmācija un biotehnoloģija ir nozares, kas strauji attīstās un kur rodas arvien jaunas un jaunas inovācijas, kas vienkāršam cilvēkam neiedziļinoties ir grūti izprotamas pat apraksta līmenī, bet tulkotājam, veicot zinātnisko rakstu tulkošanu, ir nepieciešamas iemaņas, kas balansē uz zinātnes un valodniecības robežas. Lai veiktu viena zinātniskā raksta tulkojumu, ir nepieciešams piesaistīt veselu speciālistu kopumu – šajā darbā tiek iesaistīti zinātnieki, valodnieki, terminologi, redaktori u. c. Tas ir iespējams, tikai pateicoties mūsu darbinieku vairāk nekā 20 gadu pieredzei attiecīgās nozares tulkojumu jomā. Medlex Baltics visi medicīnas un farmācijas nozaru dokumentācijas tulkotāji un redaktori ir ar augstāko izglītību medicīnas, farmācijas, ķīmijas vai bioloģijas jomā un ar vismaz piecu gadu pieredzi medicīnas tekstu tulkošanā un rediģēšanā. Tāpat mēs cieši sadarbojamies ar klientiem, lai nodrošinātu tulkoto materiālu atbilstību farmācijas tirgu regulējošo institūciju, praktizējošo ārstu un pacientu vajadzībām.

Medlex Baltics ir palīdzējis saviem klientiem īstenot steidzamus projektus gan klīnisko pētījumu jomā, gan citos ar medicīnu saistītos projektos, iekļaujoties pat ļoti īsos termiņos ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

Zāļu klīniskie pētījumi Latvijā norisinās jau kopš 1991. gada. Katru gadu pieaug Latvijā veikto klīnisko pētījumu skaits. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem 2011. gadā Latvijā tika veikti apmēram 240 zāļu klīniskie pētījumi. Lielai daļai šo klīnisko pētījumu nepieciešami tulkojumi gan latviešu, gan krievu valodā, un Latvijā nav daudz tādu speciālistu, kuri būtu spējīgi profesionāli, izmantojot visu attiecīgo uzkrāto terminoloģiju, šāda satura dokumentāciju pārtulkot atbilstoši noteiktām vadlīnijām. Tāpat arī  Igaunijā, (Igaunijas Zāļu valsts aģentūras-Ravimiamet dati)  šis skaitlis ir tuvu divi simti, bet Lietuvā aptuveni 100.  Šī ir pastāvīgi augoša industrija, kurā Baltijas valstis sāk ieņemt savu daļu, kas salīdzinoši ir neliela, bet ar ievērojamu attīstības potenciālu.

Mūsu komandā ir labākie no labākajiem speciālistiem, kuri regulāri seko līdzi gan nozares attīstības tendencēm, gan valodas attīstībai un akceptētajiem terminiem šajā jomā gan Baltijas valstīs, gan Eiropā kopumā, un spēj nodrošināt klīnisko pētījumu dokumentācijas tulkojumus  salīdzinoši īsā laika posmā un atbilstoši nozarē pieņemtiem standartiem un vadlīnijām.

Reklāma

Reklāmas tekstu tulkojumiem piemērojami pilnīgi citi standarti, patiesībā tie nepazīst standartus, jo šajā nozarē valda radošuma princips, kas valodai liek adaptēties atbilstoši attiecīgās valsts mentalitātei, ieradumiem, tradīcijām un valdošajām tendencēm.

Mūsu reklāmas tekstu adaptētāji, redaktori un tulkotāji ik dienas saskaras ar visdažādākajiem reklāmas nozares tekstiem un tos adaptē – „iedzīvina” vietējā kultūrvidē.

Finanses

Finanšu pasaule ir gan sarežģīta, gan interesanta vienlaikus, jo tā skaitļu veidā parāda mums lietu un apstākļu būtību, faktiski ļauj noskenēt uzņēmumu, iestāžu un personu materiālo stāvokli, un ne katrs spēj pārtulkot bilances un gada pārskatus. Tāpat kā grāmatvedis no galvas zina katru bilances posteni, tāpat arī profesionāls finanšu tulkotājs pārzina nozares specifisko terminoloģiju, kas apgūta, gadiem ilgi tulkojot bilances, gada pārskatus (konsolidētos pārskatus), starpperiodu pārskatus u. c. specifiskas finanšu terminoloģijas pārbagātu dokumentāciju. Daļa mūsu tulku vai nu paši savulaik ir strādājuši auditorsabiedrībās vai arī ilggadēji ir veikuši šādu finanšu tekstu tulkojumus, kas ļauj tulkot tāpat, kā izcilam klavieru meistaram spēlēt klavieres – brīvi, nepiespiesti un radot kvalitatīvu dokumentu tulkojumu.

Mūsu finanšu dokumentu tulkojumu pasūtītāji lielākoties ir auditorsabiedrības, advokātu biroji un valsts iestādes, ar kuriem sadarbojamies daudzus gadus un varam sevi uzskatīt par stratēģisko partneri.

Jurisprudence

Medlex Baltics ir īstenojis vērienīgus Eiropas mēroga juridiska satura dokumentu tulkojumus, kur vienlaikus bija iesaistīti gandrīz simt tulkotāju un redaktoru, iekļaujoties termiņos un nodrošinot atbilstošu kvalitātes kontroli, tādējādi precīzi izpildot klientu prasības un ļaujot tiem īsā laikā sasniegt savu mērķi. Juridisko tekstu tulkojumus var iedalīt atbilstoši sarežģītības pakāpei, sākot no pavisam vienkāršām standarta pilnvarām un beidzot ar padziļinātas juridiskās izpētes dokumentiem, kur juridiska rakstura informācija mijas ar finanšu rakstura informāciju, un, lai pārtulkotu šāda veida tekstus, tulkotājam ir jāpārzina vienlīdz labi gan vienas, gan otras jomas terminoloģija, kā arī vēlams, lai tulkotājam būtu juridiskā izglītība un otra izglītība, kas iegūta, apgūstot attiecīgo valodu. Tā ir mūsu ikdiena – tieši šādu tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Jūsu juridisko tekstu tulkojumu veikšanai, jo kvalitatīvs tulkojums ir sava veida kvalitātes zīme arī Jūsu uzņēmējdarbībai – pievienotā vērtība Jūsu pakalpojumam vai produktam, ko sniedzat klientam. Tādējādi mēs klientam sniedzam sinerģiju, ko rada mūsu speciālistu veikts tulkojums kombinācijā ar klienta  produktuvai pakalpojumu.

Mēs piegādāsim Jūsu juridisko tekstu tulkojumus ar tulka vai notāra apliecinājumu, atbilstoši katrā valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē to, kādā veidā iesniedzami tulkojumi valsts iestādēs un institūcijās.

IT

Informācijas tehnoloģijas un virtuālā pasaule nosaka mūsu šīsdienas dzīves ritmu un arīdzan modeli.

Protams, pastāv būtiska atšķirība, vai tiek lokalizēta antivīrusu programmatūra vai latviskoti sociālie multimediji, – vienā gadījumā tulkojums jāveic profesionālā informācijas tehnoloģiju jomā pierastā un lietotā valodā, kas ir saprotama profesionāļiem un zinošiem lietotājiem, otrā gadījumā – vienkāršam lietotājam saprotamā, mentalitātei atbilstošā valodā, taču abos gadījumos jāpiesaista tieši attiecīgās jomas speciālisti, lai attiecīgais izstrādājums sasniegtu savu mērķauditoriju.

Mēs savā komandā esam pulcējuši vairākus IT valodas speciālistus, kuri dienu no dienas seko līdzi valodas attīstībai IT jomā un ir pieredzējuši dažādu programmatūru un tīmekļa vietņu lokalizācijā, tas ļaus Jūsu produktam vai pakalpojumam sasniegt tā virsmērķi. Informācijas tehnoloģiju valoda ir diezgan „žargonizēta”, vienlaikus pilna dažādu jaunvārdu un tikai IT speciālistiem un šādu tekstu tulkotājiem zināmu terminu, kas nebeidz pārsteigt ar savu jaunradi. Medlex Baltics ir uzkrāta informācijas tehnoloģiju terminu datubāze, kas ļaus nevainojami izskatīties Jūsu vissarežģītākajam, ar informācijas tehnoloģijām saistītajam produktam vai pakalpojumam.

Tekstu grafiskā apstrāde

Medlex Baltics veic tekstu grafisko apstrādi atbilstoši oriģināliem, nodrošinot tabulu, attēlu, grafiku un cita oriģinālā teksta grafisko izvietojumu mērķa valodā. Piedāvājam arī bukletu un brošūru datorsalikumu (maketēšanu) un pirmsdrukas apstrādi, rūpējoties par to, lai mērķa valodā tulkotie bukleti un brošūras un/vai citi materiāli pilnībā atbilstu oriģināliem avota valodā, nezaudējot oriģināla krāsu salikumu un dizainu.

Mutvārdu tulkošana

Mutvārdu tulkošanas speciālistam jābūt ne tikai profesionālam tulkam, bet arī patīkamai personībai ar labām saskarsmes spējām. Šo principu mēs arī ievērojam Medlex Baltics tulku nodrošināšanā saviem klientiem. Daudzi mūsu klienti griežas pie mums atkal un atkal, pateicoties ne tikai mūsu mutvārdu tulkošanas ekspertu profesionālismam, bet arī izcilajām saskarsmes spējām un personīgajām īpašībām.

Medlex Baltics spēj piedāvāt mutvārdu tulkošanas pakalpojumus, sākot no skaistumkopšanas jomas un beidzot ar augsto tehnoloģiju jomām, vienmēr garantējot tulka kompetenci attiecīgajā nozarē.

Sinhronās tulkošanas pasūtījuma gadījumā gandrīz vienmēr jārēķinās ar nepieciešamību izmantot divu sinhrono tulku pakalpojumus, jo sinhronā tulkošana prasa augstas koncentrēšanās spēju un, tulkojot pārī, tiek izslēgta kļūdu un neprecizitāšu pieļaušana sinhronās tulkošanas procesā.

Konsekutīvās jeb secīgās tulkošanas pasūtījuma gadījumā parasti tiek piesaistīts viens tulks, jo šis nav tik augstas intensitātes pakalpojums, kur nepieciešams tulkot pārī. Taču katrai nozarei ir savi standarti, kas jāpiemēro, un zināšanas, kurām jābūt, tāpēc katru reizi, kad ir nepieciešami mutvārdu tulkošanas pakalpojumi, tiek izvēlēts attiecīgās nozares tulks, kurš atsevišķos gadījumos ir arī eksperts šajā nozarē. Bieži tas notiek saistībā ar medicīnas un farmācijas vai jurisprudences nozaru mutvārdu tulkošanas pakalpojuma nepieciešamību.

Medlex Baltics nodrošina arī čuksttulkošanu, tulkošanu tiesas sēžu laikā, telefonkonferenču tulkošanu, kā arī gidu pakalpojumus.